เปิดเรียนแล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ รุ่นที่ 3

0
167

เมื่อ 10.00 น.วันที่  7   มิถุนายน 62  ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซอยเนินพลับหวาน  มีการเปิดเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 3 โดยมีนายสมพร รัตนสุข ประธานนักเรียน นางศิริเพ็ญ เล็กดี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นอาจารย์สอน   โดยนำนักเรียน จำนวน 52 คน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างเสริมสุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ  และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทำในยามว่าง 

สำหรับท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 933110, 038 – 933179.