เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล ครั้งที่ 39

0
87

เมื่อ 8 มีนาคม 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิด “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางสาว อาภรณ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธี

บรรยากาศในพิธีเปิดกีฬาสี  มีวงโยธวาธิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เคารพธงชาติ เพลงกราวกีฬา การกล่าวเปิดงาน และเปิดป้ายกีฬาสีของโรงเรียน พร้อมทั้งเชิญธงโรงเรียนและธงประจำสีขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของประธานในงาน นักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณ ก่อนจะมีนักกีฬาวิ่งคบเพลิง 4 คน และมีการเดินพาเหรดแต่ละสีออกจากสนาม พร้อมชมการแสดงรวมสี ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล ที่ได้โชว์ให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างตื่นเต้นสนุกสนานถูกใจผู้ปกครองที่มารอชมบุตรหลานของตัวเองเป็นอย่างมาก

               ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน ที่มีชื่อเรียกว่า “พัทธยานุกูลเกมส์” เป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 39 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 สี คือ สีเหลือง , สีชมพู , สีเขียว , สีส้ม , สีฟ้า , สีม่วง , สีแดง และสีน้ำเงิน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,000 กว่าคน บุคลากรของโรงเรียนจำนวน 100 กว่าคน แบ่งการแข่งขันกีฬารวม 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล (ชาย-หญิง) , แชร์บอล (ชาย-หญิง) , ตะกร้อ (ชาย-หญิง) , ชักเย่อ (ชาย-หญิง) และวิ่งเปี้ยว (ชาย-หญิง) โดยมีวัตถุประสงค์ ไม่เน้นผลการแข่งขัน ให้ทุกสีได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการออกกำลังกาย และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ รู้รักสามัคคีรวมทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับเมืองพัทยาต่อไป