เทศบาลเมืองหนองปรือ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส

0
321
นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ 18 มีนาคม 61 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน(อนุบาล) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 กว่า คน

การศึกษาปฐมวัยเป็นการวางรากฐานที่ดี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการปูพื้นฐานที่ดี และทักษะต่างๆให้แก่เด็ก ให้มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไปสู่ความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง มี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมโครงการและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ ให้มีจิตวิญญานของนักศึกษา ตั้งแต่ในรุ่นก่อนวัยเรียน จนเตรียมเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษา ปลูกฝังให้รักการเรียนการสอน ให้มีระเบียบวินัย มีความเพียรมานะที่อยากจำสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ให้รู้ถึงความสำคัญของการศึกษา และเป็นการเรียนรู้ลำดับพิธีการรับวุฒิการศึกษา ซึ่งพิธีการและขั้นตอนทาง ทม.หนองปรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ได้ดำเนินขั้นตอนเสมือนการรับวุฒิแบบสากลเลยทีเดียว เพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดีในอนาคตต่อไป.

นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยจำนวน 100 กว่าคนในครั้งนี้
นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยจำนวน 100 กว่าคนในครั้งนี้