เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการ “คนเก่งท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2561 กระตุ้นให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

0
214

เมื่อ 17 เมษายน 61 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการคนเก่งท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2561 โดยมีเด็กๆก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ตามที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย และการสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กปฐมวัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ในกิจกรรมคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2561 มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ , การจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักเรียน , จัดซุ้มภาพถ่ายแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง การแสดงของนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล  บรรยากาศโดยรวมพบว่ามีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก.