หลายหน่วยงานให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องกระตุกหัวใจแก่เด็กนักเรียน เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

0
117

เมื่อ 21 กันยายน 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5  สโมสรโรตารีพัทยา ร่วมสโมสรโรตารีจอมเทียน-พัทยา สโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340  ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างโรจน์ ศรีราชา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และส่วนเกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เรื่องการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ เมืองพัทยา  9  โดยมี ดร.นฤมล  อินทพงษ์ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 5 กล่าวให้การต้อนรับ  จากนั้นได้เชิญตัวแทนจากสโมสรโรตารี อาทิ นายวุฒิกร กมลโชติ  อดีตนายกสโมสรโรตารีจอมเทียน-พัทยา อผภ.ประทีป ซิงห์ มาโลตรา ขึ้นกล่าวเปิดกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

จากนั้นได้ให้กลุ่มโรทาแรคท์ หรือโรตารีน้อย นำเด็กนักเรียนทำกิจกรรม เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในรอบด้าน เพื่อให้เด็กทั้ง 2 โรงเรียน กระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสามัคคีในหมู่คณะในการทำกิจกรรมร่วมกัน   โดยมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา มูลนิธิสว่างโรจน์ ศรีราชาสอนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกวิธี 4 ขั้นตอน ในการช่วยชีวิตในเบื้องต้น คือ ปลุกให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีสติ ตามด้วยเรียกรถพยาบาล ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยการปั๊มหัวใจ กดลึก 5-6 ซม. ความเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที แต่ต้องวางสันมือกลางหน้าอก ตั้งศอกตรงโน้มตัวตั้งฉาก กับผู้หมดสติ สำหรับกรณีจำเป็น หากผู้บาดเจ็บไม่หายใจ ให้เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ช่วยหายใจโดยการเป่าปากให้อากาศเข้าสู่ปาก/ปอด ทำสลับ CPR ด้วยการกดนวดบริเวณทรวงอกเป็นจังหวะ เหมือนการบีบตัวของหัวใจ และสุดท้ายคือการใช้เครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องช๊อตกระตุ้นหัวใจขนาดเล็ก พร้อมทั้งแจกของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้.