สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ตัดแว่นสายตา ให้แก่ครู-นักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 8

เมื่อ  30 กรกฎาคม 63 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ไลออน รัฐพล กาญจนมณี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 c  ไลออน อารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ นายกสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 C พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯ     นางนงนุช รักษา ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พร้อมด้วยคณะครู และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมตัดแว่นสายตามอบให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ที่มีปัญหาทางด้านสายตากว่า 200 คน

เมื่อ 30 กรกฎาคม 63 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ไลออน รัฐพล กาญจนมณี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 c ไลออน อารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ นายกสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 C พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯ นางนงนุช รักษา ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พร้อมด้วยคณะครู และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมตัดแว่นสายตามอบให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ที่มีปัญหาทางด้านสายตากว่า 200 คน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริการ และสนองนโยบาย LCI Forward ที่ได้ตั้งเป้าหมาย บริการชุมชนปีละ 200 ล้านคน โดยนำทีมชำนาญงานเฉพาะทางด้านสายตา มาทำการประกอบแว่นตรวจวัดสายตาให้แก่ครู-นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตัดประกอบแว่น และมอบให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทันที
ทั้งนี้การมีสายตาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำหรับเยาวชน จะช่วยให้เด็กสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ และแว่นตาก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้น้องๆ มองเห็นชัดเจน ได้ต่อเติมและเดินหน้า ทำตามความฝันของตัวเอง จนประสบความสำเร็จ เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต.

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริการ และสนองนโยบาย LCI Forward  ที่ได้ตั้งเป้าหมาย บริการชุมชนปีละ 200 ล้านคน โดยนำทีมชำนาญงานเฉพาะทางด้านสายตา มาทำการประกอบแว่นตรวจวัดสายตาให้แก่ครู-นักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตัดประกอบแว่น และมอบให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทันที

ทั้งนี้การมีสายตาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำหรับเยาวชน จะช่วยให้เด็กสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ และแว่นตาก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้น้องๆ มองเห็นชัดเจน ได้ต่อเติมและเดินหน้า ทำตามความฝันของตัวเอง จนประสบความสำเร็จ เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต.