สโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา มอบเงินสนับสนุนการศึกษา แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 50,000 บ.

0
285
นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา พร้อมคณะสมาชิกสโมสรฯ เดินทางไปมอบเช็คสนับสนุนด้านการศึกษา แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายจิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และคณะครู คอยให้การต้อนรับ
นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา พร้อมคณะสมาชิกสโมสรฯ เดินทางไปมอบเช็คสนับสนุนด้านการศึกษา แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายจิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และคณะครู คอยให้การต้อนรับ

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 61 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11  นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา พร้อมคณะสมาชิกสโมสรฯ เดินทางไปมอบเช็คสนับสนุนด้านการศึกษา แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายจิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และคณะครู คอยให้การต้อนรับ

นายวุฒิกร กมลโชติ นายกสโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา เปิดเผยว่า  ทางสโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชน นอกเหนือจากภาคสามัญปกติ  จึงได้สนับสนุนกิจกรรมดีๆที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้จัดขึ้น เช่นการส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน  ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นวิชาชีพติดตัวอาทิ งานหัตถกรรม  อาหาร  การส่งเสริมทักษะการขาย และอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์และวิชาชีพติดตัวนักเรียน

นายจิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้กล่าวขอบคุณ ทางคณะสโมสรโรตารีจอมเทียนพัทยา ที่เห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนด้านงานบริการ และเศรษฐกิจเมืองพัทยาในอนาคต  ซึ่งจะนำเงินที่ได้รับ ไปจัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนที่ขาด และพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพนักเรียน ให้สามารถเรียนรู้จนเกิดความชำนาญ จนสามารถประกอบอาชีพของตัวเองได้ในอนาคต ซึ่งเมืองพัทยาเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวมีโรงแรม รีสอร์ท มากมาย และคาดว่าอาชีพที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริม จะสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพแก่นักเรียน ได้เป็นอย่างดีในอนาคต.