สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ร่วมกับรถโมบาย MTU มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยให้ความรู้เด็กๆที่ชุมชนมาบประดู่

0
160
เมื่อ 15 เมษายน 62  ที่ ชุมชนมาบประดู่เขาตาโล  สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ร่วมกับทีมงานรถโมบาย MTU ของศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆที่ชุมชนมาบประดู่ เพื่อเป็นความรู้เรื่องร่างกายของเรา  ซึ่งร่างกายของเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องดูแลด้วยตนเอง เป็นพื้นที่ส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครไม่สามารถที่จะมาล่วงล้ำหรือจับต้องได้ ซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ในห้างสรรพสินค้า หรือบ้านของเด็กเอง
       โดยใช้สื่อการสอนจากเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก และ  VCD เรื่องลูกสาวภัยล่วงละเมิดทางเพศที่ เกิดจากบุคคลในครอบครัว จากนั้นก็ให้เด็กๆดูรูปภาพร่างกายว่าอวัยวะส่วนใดของร่างกายบ้างที่เด็กๆควรรู้ว่า ใครจะมาสัมผัสหรือแตะต้องไม่ได้ ทั้งที่เป็นบุคคลไม่รู้จักและบุคคลที่ใกล้ชิดก็ตาม และให้เด็กๆช่วยกันแปะรูปภาพมือตามส่วนต่างๆของร่างกาย ที่เป็นส่วนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย โดยแยกตามสีแดงและสีเขียว ส่วนสำหรับเด็กที่โต ก็ให้เล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดจากภัยถูกล่อลวง.