สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเทอมพร้อมกันทั่งประเทศ 14 มิ.ย. นี้

0
1071

By วราพรรณ ใจกุศล

เมื่อ 22 พฤษภาคม  64 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้พิจารณาเสนอเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ออกไปอีก โดยเลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลดการเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด 19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงรองรับการย้ายสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  

ทั้งนี้หากทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน  ก็สามารถดำเนินการทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนั้นๆ พิจารณา และหากได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โรงเรียนก็สามารถเปิดทำการเรียนการสอน Onsite คือให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนได้ ในขณะเดียวกันแม้ว่าจะเปิดอนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนได้แต่มาตการในการรักษาความปลอดภัยก็ยังต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
 นายนพสิทธิ์ชา  ณ  นคร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า  สำหรับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเปิดภาคเรียนนั้น  ทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด   โดยเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดภาคเรียนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ   คือในวันนที่ 14 มิถุนายน   โดยทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาก็ได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้  ส่วนหากใกล้วันที่ 14 มิถุนายน  พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น  ก็คงต้องดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือ ออนแฮนด์  ตามแผนที่แต่ละโรงเรียนได้ทำเอาไว้แล้ว   ซึ่งการดำเนินการสอนแบบออนไลน์นั้น  ตอนนี้พบว่าทางโรงเรียนเมืองพัทยา 11  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ก็เตรียมดำเนินแล้ว  หากในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ไม่สามารถที่จะเปิดเรียนได้ตามปกติ  ส่วนโรงเรียนอื่นๆก็จะมีการปรับการสอนตามระดับชั้นเรียน อาทิ  ถ้าเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถม  ก็จะเป็นการสอนแบบออนแฮนด์+ออนไลน์  โดยผู้ปกครองจะมารับงานที่โรงเรียน  สัปดาห์ละครั้ง  แล้วก็มาส่งงานครู  โดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้นำมาส่ง  และรับงานใหม่กลับไป   ซึ่งปัจจุบันพบว่าได้มีการติดต่อกับระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนผ่านระบบไลน์  ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ซึ่งคาดว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของรูปแบบการเรียน  รวมถึงรูปแบบของการเรียนผู้ปกครองทุกคนก็จะรับทราบทันที  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นสำหรับเรื่องของการเรียนออนไลน์    อาจจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการให้ความสำคัญกับการเรียนออนไลน์หากว่าไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ในวันที่ 14 มิถุนายน นี้  เพราะว่าทางโรงเรียนจะนับเป็นชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกวันที่มีการสอนออนไลน์   ซึ่งแต่ละวิชาก็จะดำเนินการสอนตามตารางเรียน  โดยอาจจะมีการสั่งงานให้นักเรียนได้ทำในช่วงเวลาการสอนออนไลน์  ดังนั้นผู้ปกครองต้องช่วงทางโรงเรียนในการดูแลบุตรหลาน  ในส่วนของนักเรียนชั้นประถมต้นอาจจะมีการสอนเพิ่มเติมให้กับบุตรหลาน  และกำชับให้นักเรียนเข้าเรียนตามชั่วโมงวิชา   ส่วนเรื่องของมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น  ตอนนี้ทางสำนักการศึกษาได้มอบนโยบายไปในแต่ละโรงเรียนในการดำเนินการเตรียมความพร้อม  มาตรการการเฝ่าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามมาตราการของ ศบค.อย่างเข้มงวด.