สั่งการ สพฐ.เสริมทักษะการว่ายน้ำให้นักเรียน

0
1237นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถิติจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พบว่า เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นและสิ่งที่น่าตกใจคือ เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่มีทักษะว่ายน้ำ หรือการเอาตัวรอด ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะการเอาตัวรอดอยู่แล้ว แต่อาจยังขาดความเข้มข้นในการดำเนินการอย่างจริงจัง


ดังนั้นจะมาดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะอย่างน้อยที่สุดเด็กจะได้รู้จักวิธีการเอาตัวรอด พร้อมย้ำว่าหลังจากนี้ จะกำชับให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องการว่ายน้ำเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงหลักสูตรกู้ชีพหรือ CPR ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้คือ หลักการพื้นฐานการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น โดยเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องมีทักษะดังกล่าวติดตัว เพื่อช่วยเหลือเพื่อน หรือคนอื่นได้