สร้างแล้วเสร็จเตรียมเปิดใช้งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเมืองพัทยา 9

0
384
ได้เข้าดำเนินการด้วยการโรยทรายท็อปทรายพื้นสนามหญ้าเทียม เพื่อให้เกิดความแน่นเรียบ ก่อนที่จะถึงในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการโรยเม็ดยางดำ หรือดินเทียม และการแช็กระบบไฟฟา สปอตไลท์ เพื่อเตรียมเปิดใช้งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเมืองพัทยา 9  อย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป
ได้เข้าดำเนินการด้วยการโรยทรายท็อปทรายพื้นสนามหญ้าเทียม เพื่อให้เกิดความแน่นเรียบ ก่อนที่จะถึงในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการโรยเม็ดยางดำ หรือดินเทียม และการแช็กระบบไฟฟา สปอตไลท์ เพื่อเตรียมเปิดใช้งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเมืองพัทยา 9 อย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

ที่.โรงเรียนเมืองพัทยา 9 นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ต.นาเกลือ พร้อมคณะครู เดินตรวจความคืบหน้าภายในสนามฟุตบอลภายในโรงเรียน ที่ทางบริษัท KING POWER ได้ทุ่มเงิน 2 ล้าน 1 แสน 1 หมื่น บาท ในการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น ให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ในการก่อสร้างโดยมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เดินหน้าสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทย จึงได้จัดพิธีมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานสากลแห่งแรกในภาคตะวันออก ณ ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านกีฬาฟุตบอลให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ทางทีมช่างของ บริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เข้าดำเนินการด้วยการโรยทรายท็อปทรายพื้นสนามหญ้าเทียม เพื่อให้เกิดความแน่นเรียบ ก่อนที่จะถึงในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการโรยเม็ดยางดำ หรือดินเทียม และการแช็กระบบไฟฟา สปอตไลท์เพิ่มความสว่างทั้งเสาไฟ 12 ต้น รอบสนาม ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นอันว่าเสร็จสิ้น

สำหรับแผนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2560  ที่ผ่าน โดยทางกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนเพื่อจัดสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น ขนาด 33 X 53 เมตร จำนวน 20 แห่งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งเป้าครบ 100 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายในปี 2565 ซึ่งหนึ่งใน 20 สนามหญ้าเทียมชุดแรกนั้น ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ต.นาเกลือ นั้น ได้รับการพิจารณารคัดเลือกให้เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และถือได้ว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ต.นาเกลือ นี้ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของภาคตะวันออก ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท KING POWER ให้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว และได้มีการดำเนินการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมมาตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.60 ที่ผ่านมาด้วยงบประมาณการก่อสร้าง ด้วยจำนวนเงิน 2 ล้าน 1 แสน 1 หมื่น บาท

ทั้งนี้โครงการ ฯ นี้ นอกจากจะทำให้เยาวชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำในช่วงเวลาว่าง  ห่างไกลจากยาเสพติดแล้ว คนในชุมชนยังได้รับประโยชน์จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนี้เช่นกัน จากการรวมกลุ่มกันเข้ามาเล่นกีฬาฟุตบอล อันนำไปสู่การสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในวันที่ 14 มกราคม 2561 นี้ ก่อนจะมีการส่งมอบสนามหญ้าเทียมมอบให้แก่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) อย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไป