สภ.บางละมุง เดินหน้าประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล สกัดเด็กเล่นพนันบอล

0
105

เมื่อ 11 มิถุนายน 61 ที่โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร พ.ต.ท.ดรัณภพ สระทองอยู่ รอง สวป สภ.บางละมุง พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บางละมุง, นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยทางสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในโรงเรียนของเด็กนักเรียน ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ที่จะมาถึง โดยจะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 61 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาขึ้น ด้วยการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง แบ่งแนวทางดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน ระยะที่ 3 หลังการแข่งขัน และระยะที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงานทุกมิติ

โดยได้มีการเน้น 10 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.ให้ สพท.และสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเล่นทายผลพนันฟุตบอล ให้เป็นรูปธรรมตลอดเวลา โดยครูและบุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ต้องให้ความร่วมมือ เป็นตัวอย่างที่ดีไม่เล่นการพนัน ไม่ประพฤติตนส่อเจตนาการเล่นการพนัน และหากพบผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติจริงจังต่อเนื่อง ให้ถือว่าผู้นั้นจงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย แต่หากได้ผลดีก็ให้พิจารณาความดีความชอบ  2.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด  ทั้งการประพฤติตนการเรียน การใช้จ่ายเงินให้รัดกุม รวมทั้งการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สื่อสารที่มีผลต่อเนื่องกับการเสี่ยงเล่นการพนันฟุตบอล  3.ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท อันเนื่องจากการพนันทายผลฟุตบอลทั้งในและนอกสถานศึกษา  4.รณรงค์การหยุดการพนันทายผลฟุตบอล ป้องกันมิให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ และส่งเสริมการชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์  5.ให้สถานศึกษาตรวจสอบ และประมวลผลการมาสาย หรือ ไม่มาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบช่วงก่อน และระหว่างมีการแข่งขันว่า ผิดปกติหรือไม่ และมีผลมาจากการแข่งขันฟุตบอลหรือไม่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม  6.สนธิกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เฝ้าระวังทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันเหตุนักเรียน เกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอล โดยเฉพาะช่วงมีการแข่งขัน 7.ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันฟุตบอลเผยแพร่ให้นักเรียนชม ตามเวลาที่เหมาะสม  8.เฝ้าระวังป้องกันการเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอล ในลีกชั้นนำต่างๆหลังจบฟุตบอลโลกแล้ว 9.หากพบครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง มีพฤติกรรมเล่นการพนัน ให้ผู้บริหารกล่าวตักเตือน หาก ทำเช่นเดิมให้พิจารณาโทษทางวินัย และ10.หากโรงเรียนประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เอง  สามารถประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือได้ที่ สภ.บางละมุง

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ทางสภ.บางละมุง จะได้รณรงค์ไปตามสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก ที่จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนนี้.