สพฐ.ให้ รร.ประเมินเปิดเรียน 1 ก.พ.

0
2540

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.เสนอ ศบค.พร้อมเปิดเรียน 1ก.พ. แต่ให้ รร.ประเมินตามประกาศจังหวัด บางพื้นที่อาจไม่พร้อมเปิด ยึดความปลอดภัยโควิดเป็นสำคัญ ยืดหยุ่นแต่ละ รร.พิจารณาเอง ไม่สอบปลายภาค

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงกำหนดเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์นี้ตามที่ตั้งไว้ สพฐ.ได้เสนอพร้อมเปิดทั้งหมด เว้นแต่จังหวัดใดที่ศบค. ยังไม่ให้เปิดก็เปิดไม่ได้ เช่น โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ก็คงลำบาก ซึ่งวันนี้ (26 ม.ค.) สำนักปลัดกระทรวงศึกษา ก็ได้ประชุมร่วมกับ ศบค.ชุดเล็กและจะมีประชุมศบค.ใหญ่ในวันที่ 29 มกราคมนี้

โดยบริบท อยากให้ทางโรงเรียน และในพื้นที่ตัดสินใจ ได้เอง โดยเน้นเรื่องปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เป็นสำคัญอันดับแรก โดยสพฐ.ได้ให้รูปแบบทางเลือกหลายแบบ ทั้งเปิดเรียนภายใต้ มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต้องมีการคัดกรองโรค โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก ต้องจัดสลับการมาโรงเรียน ลดเวลารับประทานอาหารซึ่งเด็กต้องถอดหน้ากากและอยู่รวมกัน โดยให้โรงเรียนกำหนด และให้เขตพื้นที่เข้าไปกำกับดูแล ยึดตามความเหมาะสม และประกาศของจังหวัดว่า ให้สถานศึกษาเปิดเรียนได้หรือไม่ อย่างไร

นายอัมพร ยังกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับความต่อเนื่องทางการเรียน หลังจากเปิดเรียนแล้ว สพฐ.ก็ให้นโยบายไว้ชัด เรื่องการสอบปลายภาค ให้ยืดหยุ่นตามแต่ละพื้นที่ ให้ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดได้เอง ว่าจะจัดให้มีการสอบปลายภาค หรือ จะใช้วิธีอื่นในการประเมินผล แทนการจัดสอบปลายภาคก็ได้ .-สำนักข่าวไทย