สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตามรอยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

0
97
เมื่อ 2 พฤษภาคม 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่  นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช  รองประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ ฯ และคณะผู้บริหารได้ตระหนักในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ปฎิบัติต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยการส่งเสริมให้เด็กในการดูแลปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง โดยมอบหมายให้ ครูอี๊ด สายชล เป็นผู้ดำเนินโครงการฝึกสอนให้เด็กในการดูแล ทำการปลูกผักสวนครัวต่างๆ อาทิ ผักคะน้า ผักกาดขาวปลี แครอท มะนาว มะเขือเทศ และอื่นๆอีกมากมายฯลฯ รวมไปถึง ทำโรงเพาะเห็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและเหลือนอกเหนือจากการบริโภคก็จะทำไปจำหน่ายในท้องถื่นในราคาย่อมเยาว์เพื่อ้ป็นการแบ่งบันและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร

ครูอี๊ด สายชล เปิดเผยว่า เป็นความสนุกและตื่นเต้นสำหรับเด็ก ที่ได้ทำกิจกรรมด้านการเกษตร ได้ทดลองปลูกผัก ได้ทดลองลองเลี้ยงปลา และกิจกรรมอื่นๆซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทางสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ได้มอบให้แก่เด็กๆ เป็นวิชาชีพติดตัว สามารถนำไปต่อยอดเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งยังส่งเสริมด้านกีฬาทุกช่วงเย็น ให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรง และหลังจากการออกกำลังกาย ก็จะมีการพาเด็กๆถอนหญ้าถอนวัชพืชในแปลงผัก รดน้ำต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9.