ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ”

0
188

เมื่อ 10 สิงหาคม 62 ที่  ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  พัทยากลาง นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำบรรดาเจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแล ร่วมกันทำกิจกรรม  “วันแม่แห่งชาติ”  จึงได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย  โดยได้รับเกียรติจากคุณ Brigitte และสามี ผู้มีอุปการะคุณ ได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ พร้อมกับได้มอบของขวัญ เสื้อผ้า และของเล่นให้กับเด็กๆ ภายในการจัดกิจกรรม มีการจัดบอร์ด และชมวิดีทัศน์ พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ หนังสั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่องพระคุณของแม่

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความรักที่มีต่อแม่ หรือผู้มีพระคุณ อาทิ กิจกรรมประกวดการคัดลายมือ “กลอนวันแม่แห่งชาติ”  การประกวดภาพวาดระบายดี “แม่ของฉัน” และการทำการ์ดทำมือ “การ์ดบอกรักแม่”ซึ่งเมื่อเด็กๆทำการ์ดเสร็จแล้ว เด็กจะนำการ์ดไปบอกรักแม่ และกราบแม่ หรือผู้มีพระคุณต่อเด็กๆที่บ้าน เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามต่อไป.