วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เตรียม จัด 3 งานสำคัญส่งท้ายปี

0
165

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 61 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ที่ปรึกษา และนายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงกำหนดในการจัด 3 กิจกรรมสำคัญ ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย งานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่, พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาวเหลือแดง ประจำปี 2561 อันเป็น 3 กิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 61 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี ของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ ภายในพิธีจะมีการวางพวงมาลัย ที่ รูปปั้นคุณพ่อเรย์ ณ ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่  ก่อนที่จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เดินทางมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเชิญผู้เข้าร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ต่อมาเป็นงานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 61 โดยในพิธี จะได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน ยังจะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่องค์กรนายจ้าง และพิธีมอบใบเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่น ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

และปิดท้าย ที่งานคืนสู่เหย้าชาวเหลือแดง ประจำปี 2561 ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน  ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมจะเริ่มจากการแสดงความยินดี กับโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งได้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ต่อจากนั้นก็จะมีการจุดเทียนรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ และพิธีแสดงมุฑิตาจิตมอบพวงมาลัยแด่บูรพาจารย์ ก่อนที่จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมความบันเทิงบนเวที สลับกับกิจกรรมจับรางวัล เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่งาน.