วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและการช่วยเหลือนักเรียน

0
166
บาทหลวง ดร.พิชาญ  ใจเสรี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาด้านการศึกษา และการช่วยเหลือนักเรียนในการดูแล
บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาด้านการศึกษา และการช่วยเหลือนักเรียนในการดูแล

เมื่อ 12 มิถุนายน 61 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารและตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของวิทยาลัยฯ  หลังปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นนอกจากเป็นการรับรองยอดนักเรียน เพื่อรับเงินอุดหนุนแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานต่างๆ เช่น การดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ช่วงขอปิดกิจการโรงเรียนฯ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยในปัจจุบัน และที่สำคัญการข้อรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการและที่ปรึกษา เพื่อนำมาพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น.

คณะกรรมการบริหาร และตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม