วัดชัยมงคล จัดงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 36 มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร 300 รูป และกิจกรรมออกโรงทานฯ

0
76
พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร 300 รูป
พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร 300 รูป

เมื่อ 22 กันยายน 61 ที่ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ร่วมกันเปิดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวนกว่า 300 รูป เนื่องในงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 36  โดยมีบรรดาคณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงเกียรติ  พระภิกษุ สามเณร ในเขตจังหวัดชลบุรี  ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนต่างๆ และสาธุชนชาวเมืองพัทยา เข้าร่วมงานนับ 1,000 คน

สำหรับงานครบรอบวันบูรพาจารย์ ปีที่ 36 (งานหลวงพ่อโป) พระครูวิบูลสังฆการ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มอบให้แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่เป็นนักเรียนวิชาภาษาบาลี  จำนวนกว่า 300 รูป ในงานฉลองเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอบในแต่ละปี เป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันจนปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ให้ได้รับการเอาใจใส่ จากพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เจ้าสำนักเรียน ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกส่วนหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักเรียนวิชาภาษาบาลี ถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งเป็นภาษาที่มีระเบียบแบบแผน สื่อความหมายได้ลึกซึ้ง และมีความไพเราะในภาษาไทย

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมออกโรงทานจากชุมชนต่างๆ และผู้ใจบุญ มากมาย  นำอาหารมาร่วมทำบุญ เพื่อให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน และผู้ยากไร้ได้รับประทานฟรี.