รองประธานสภาเมืองพัทยา ฝากแนวทางการยกระดับโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาตอนปลายให้ครอบคลุม

0
187
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา (ขวา) เป็นประธานการประชุมสภาฯ พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา (ซ้าย) โดยมี สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร และข้าราชการเมืองพัทยาเ ข้าร่วมประชุม
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา (ขวา) เป็นประธานการประชุมสภาฯ พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา (ซ้าย) โดยมี สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร และข้าราชการเมืองพัทยาเ ข้าร่วมประชุม

เมื่อ 13.30 น.วันที่  22 สิงหาคม 61 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุม

โดย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้ฝากขอให้เมืองพัทยา ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งในระเบียบวาระอื่นๆ สมาชิกเมืองพัทยา ได้สอบถามความคืบหน้าในการร่างข้อบัญญัติ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะที่เกาะล้าน รวมถึงการขอให้รณรงค์ให้ชาวเกาะล้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวได้ลดการเกิดขยะ โดยประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้าหรือวัสดุอื่นๆ แทนการใช้ถุงพลาสติก หรือกล่องโฟม

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 เป็นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนเดียว ที่มีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   หากไม่นับรวมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุง
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 เป็นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนเดียว ที่มีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หากไม่นับรวมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุง

พร้อมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบป้ายถนนพัทยาเหนือ เพื่อรองรับให้ถนนสุขุมวิท เป็นถนนปลอดสายไฟ ซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในโครงการระยะยาว ซึ่งจะทยอยดำเนินงานเป็นช่วงๆ เพื่อลดผลกระทบในการสัญจรของประชาชน การบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้พร้อมปฎิบัติงาน รองรับการใช้บริการของประชาชน การยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยามีเพียงโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เท่านั้น แห่งเดียวเท่านั้นที่มีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในเรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น รองรับเยาวชนในพื้นที่ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงประชากรแฝง และในเรื่องของการส่งเสริมให้โรงเรียนเมืองพัทยา เป็นโรงเรียนกีฬา ตัวอย่างเช่น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 เป็นโรงเรียนกีฬา เนื่องจากมีนักกีฬาวินเซิฟท์เป็นนักกีฬาระดับชาติ  จึงควรผลักดัน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ให้ไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่เมืองพัทยาต่อไป