รร.เมืองพัทยา 8 จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙

0
131

เมื่อ 4 ธันวาคม 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 8  ร่วมกับคณะผู้บริหาร ได้จัดงานพิธีทำบุญในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9  ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 62 โดยมี นายนิคม  แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดชัยมงคลพะอารามหลวง มาทำพิธีมงคล

การจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักการทำบุญในพิธีการทางศาสนา และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป.