รร.ตันตารักษ์ จัดกิจกรรม Leadership ครอบครัวผู้นำพลังแห่งผู้พิทักษ์ หวังสร้างเมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศสู่สังคม

0
115

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 62  ที่ โรงเรียนตันตรารักษ์  นายสนธยา  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Leadership Day ครอบครัวผู้นำพลังแห่งผู้พิทักษ์    โดยมีผู้ปกครองนักเรียน   นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

               สำหรับกิจกรรม  Leadership Day  เป็นกิจกรรมประเพณีของโรงเรียนต้นแบบผู้นำ   ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  และในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด  Leadership Day ครอบครัวผู้นำพลังแห่งผู้พิทักษ์    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของเหล่าผู้นำต้นแบบทุกคนของโรงเรียน   โดยมีการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง  เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  ตามหลักการ 7 อุปนิสัย  เพื่อให้ผนึกพลังผสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้  มีนักเรียนเป็นผู้คิด และ ผู้วางแผนด้วยตนเอง  ประกอบไปด้วย  นิทรรศการเฉลิมฉลองความสำเร็จ  , การแสดงความสามารถด้านต่างๆของนักเรียน , กิจกรรมแรลลี่ฐานการเรียนรู้ , กิจกรรมการออกร้านของนักเรียน , กิจกรรม Project Approach และ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย  ของนักเรียนอนุบาล , กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนของคณะผู้ปกครองเป็นต้น   โดยบรรยากาศพบว่านักเรียนต่างสนุกสนานและมีความสุข.