รมว.ศึกษาธิการ กำชับทุกโรงเรียนทำแผนความปลอดภัย-หยุดความรุนแรงปีการศึกษา 2566

0
885

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดข้อมูลเด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561-2565 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จำนวน 953 ราย เฉลี่ยวันละ 2 รายนั้น ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาซึ่งนักเรียนบางส่วนเว้นว่างจากการเรียนไม่มีกิจกรรม อาจชวนกันไปเล่นน้ำตามบ่อ หนอง คลอง บึง สระว่ายน้ำในหมู่บ้าน จึงขอให้ครูประสานผู้ปกครองและชุมชนช่วยกันสอดส่อง ขณะเดียวกันขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องช่วยกันป้องกัน ปราบปรามและหยุดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น กรณีเหตุความรุนแรงในโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคลิปรุ่นพี่ ป.5 ทำร้ายเด็กนักเรียนรุ่นน้อง ชั้น ป.4 หลังห้องน้ำโรงเรียน นั้น ทันทีที่ทราบเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามและสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับเครือข่ายที่โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินและบ้านพักของนักเรียน


เพื่อเยียวยาให้กำลังใจนักเรียนที่ถูกกระทำ ซึ่งนักเรียนที่ถูกกระทำได้มาเรียนปกติ ส่วนนักเรียนที่กระทำผิดทางโรงเรียนได้ให้ใบงานไปเรียนที่บ้าน พร้อมมอบหมาย สพฐ. และ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามและดูแลกรณีนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันแจ้งให้ทุกโรงเรียนดูแลและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย