รมช.ศธ.เร่งพัฒนาการศึกษาเอกชนให้สอดคล้อง EEC พร้อมเสวนาการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการ

เมื่อ 5 สิงหาคม 62 ที่ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยากลาง ได้มีการเปิดเวทีเสวนา การพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในอนาคต และประชุมพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ซึ่งการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น 3-6 เดือนและ 1 ปี ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช-ปวส หรือปริญญาตรีเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อนาคต โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม นายชลำ อรรธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารไทยออยล์ จำกัด มหาชน และผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้สอดคล้องโครงสร้างต่างๆของ EEC ได้แก่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ โครงการท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางคู่มอเตอร์เวย์ โครงสร้างเมืองใหม่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงอุสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตยางล้อเครื่องบินอุตสาหกรรมเคมี-ชีวภาพ เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของประชาชน เพราะจะเกิดการจ้างานใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตรา ต่อปี คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านคน ต่อปี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น.