รพ.กรุงเทพพัทยา สอนน้องวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใน โครงการ iRescue

0
292
ทีม iRescue รพ.กรุงเทพพัทยา   ทำการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ทีม iRescue รพ.กรุงเทพพัทยา ทำการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เมื่อ 10 กันยายน 61 ที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทีม iRescue รพ.กรุงเทพพัทยา ได้ทำการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวน 1,000 คน โดยฝึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะพื้นฐาน ในการช่วยชีวิต เมื่อพบผู้หมดสติได้อย่างถูกต้อง

โดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้ให้ความรู้ 4 ขั้นตอนในการช่วยชีวิตในเบื้องต้น คือ ปลุกให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีสติ ตามด้วยเรียกรถพยาบาล ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยการปั้มหัวใจ กดลึก 5-6 ซม. ความเร็ว 100-120 ครั้ง ต่อนาที และสุดท้าย การใช้เครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องช๊อตกระตุ้นหัวใจขนาดเล็ก จะมีอยู่ตามโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ตามจุด ใกล้กับถังดับเพลิง เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้การใช้เครื่องมือดังกล่าว ต้องอาศัยความชำนาญและผ่านการอบรม จะทำให้มีประสบการณ์ในการเข้าช่วยเหลือ ที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หัวใจผู้ประสบเหตุ กลับมาเต้นตามปกติโดยเร็ว ลดการสูญเสีย

สำหรับโครงการ iRescue เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ระดับยุทธศาสตร์ของ รพ.กรุงเทพพัทยา ด้วยการนำความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ เผยแพร่สู่ชุมชน โดยในปี 2561 มีเป้าหมายการฝึกอบรมให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 คน