รถโมบายมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ให้ความรู้เด็กแคมป์คนงานก่อสร้างมิตรกมล

เมื่อ 12 กรกฎาคม 62 ที่ แคมป์คนงานก่อสร้างมิตรกมล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง นางฐิติพร ศักกดิ์ณรงค์ (ครูฝ้าย) หัวหน้างานภาคสนามและนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พักพิงเด็กมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำบรรดาเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านภาษาและสุขอนามัยเด็กๆแคมป์คนงานก่อสร้าง

โดยมีการทำกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมออกกำลังกายเต้นเพลงต่างๆที่เด็กๆชื่นชอบ เช่น เพลง chicken dance , เพลง Baby Shark เพื่อกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมรับการเรียนรู้ ต่างๆ รวมไปถึง เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ผลไม้ต่างๆ โดย พี่ Cissa เป็นผู้สอน เริ่มต้นจากคำศัพท์ผลไม้ที่ง่ายๆก่อน เช่น mango – มะม่วง , Orange – ส้ม , watermelon – แตงโม , Apple – แอปเปิ้ล เป็นต้น และ เมื่อเรียนรู้เสร็จแล้ว ก็ให้ทำงานปะติดกระดาษสีลงในรูปภาพผลไม้ต่างๆที่เด็กๆได้เรียนไป เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและการทำงานอย่างตั้งใจของเด็กๆและปิดท้ายด้วยกิจกรรมล้างมือให้สะอาด ตาม 7 ขั้นตอน พร้อมแจกขนมนมให้เด็กๆกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย.