มูลนิธิ HHN เยอรมัน-ไทย และ Mr.Hubert Grevenkamp ลงนาม MOU สร้างอาคารเรียนหลังใหม่

0
216

เมื่อ 11 ธันวาคม 62 ที่ ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พัทยากลาง นางรัชฎา ชมจินดา   ผู้อำนวยการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อม นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ  ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ Mr.Hubert Grevenkamp และประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ประเทศเยอรมันและคณะ  ใน พิธีลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ HHN เยอรมัน กับ มูลนิธิ HHN ประเทศไทย และ Mr.Hubert Grevenkamp ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี  เพื่อให้เด็กๆได้มีสถานศึกษาที่กว้างขวาง ในการทำกิจกรรมและการเรียนการสอน  

ภายในงาน มีการแสดงเต้นประกอบเพลงจากเด็กๆหนูน้อยซานตาครอส จากนั้นทางคณะ ได้เดินชมสถานที่อาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้หลังเก่า  ที่อาจไม่ได้รองรับกับทุกสภาพอากาศ และอาคารเรียนเดิมนั้นอยู่ติดถนนมีเสียงดังของรถที่สัญจรผ่านไปมา ส่งผลต่อการเรียนการสอนของเด็กๆที่จะเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่  ทางผู้ให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ Mr.Hubert Grevenkamp ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก และเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติผู้ใจบุญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ จึงได้สนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ที่จะเป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ มีรั้วรอบขอบชิด มีห้องเรียน ต่างๆ แบ่งออกเป็นสัดส่วน ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้โครงการสร้างอาคารเรียนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงต้นปีหน้า และจะมีการย้ายนักเรียนกว่า 85 คนไปยังอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอยู่ละแวกใกล้เคียงสถานที่เดิมไปก่อน และจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี และยังขาดงบประมาณในการจัดสร้างอยู่พอสมคว รสำหรับผู้ที่ต้องการอยากสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ สามารถสอบถามแจ้งความประสงค์ในการบริจาคได้ที่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย https://www.hhnft.org/th/ หรือโทร 038- 488 956.