มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย สานต่อโครงการขยายผลความรู้เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ร.ร.ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

เมื่อ 27 มิถุนายน 62 ที่  ร.ร.ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ  ทางมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้มีการจัดโครงการขยายผลความรู้เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตชลบุรี โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก และเป็นผู้คิดค้นเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก และทีมเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง และสิทธิเด็ก ที่โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

โดยใช้สื่อจากวีดีทัศน์ เรื่องพี่สิทธิ 4 ด้าน และการ์ตูนเรื่องลูกสาว ภัยล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดจากบุคคลในครอบครัว จากนั้นก็ให้เด็กๆเรียงบัตรคำความรู้เรื่องสิทธิเด็ก 4 ด้าน ที่เด็กๆควรรู้และพึงจะได้รับและกิจกรรมแยกบัตรคำสัมผัสที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย ที่ต่อเนื่องจากการ์ตูนเรื่องลูกสาวให้เด็กๆได้รู้จักระมัดระวังตัวเอง และสามารถแยกแยะได้ว่าสัมผัสที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไร เพื่อป้องกันตนเองได้จากการถูกลวนลามและจากการถูกล่วงละเมิด ทั้งจากบุคคลไกลตัวและใกล้ตัว และกิจกรรมสุดท้ายเล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กเพื่อเสริมทักษะการรู้จักเอาตัวรอด ทักษะการปฏิเสธจากภัยถูกล่อลวง ทั้งนี้ก็เพื่อหวังให้เด็กๆได้รู้จักปกป้องตนเองได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ.