มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ร่วม พม.ชลบุรี เปิดโครงการขยายผล นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

0
98

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 7  พฤศจิกายน 62  ที่ รร.ไดอาน่า การ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยผู้อานวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยเป็นประธานเปิดโครงการขยายผล นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก โดยมี นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ผู้คิดค้นเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ HHN    เพื่อเด็กไทย ตัวแทนจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กเพื่อป้องกันปัญหาเด็กถูกล่อลวงให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยมีเด็กและเยาวชนแกนนำ เข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน มาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 87 คน จาก 26 โรงเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา – มหาวิทยาลัย จำนวน 13 คน จาก 8 สถาบันการศึกษา โดยในกลุ่มดังกล่าวมีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการร่วมจำนวน 17 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการนาความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการป้องกันการล่วงละเมิดไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองตามเป้าประสงค์ของโครงการ

โดยในช่วงเวลา 15.30 น. ท่านสรสิทธิ์ สุนทรเกศ “ประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการเงิน การลงทุนโครงการ EEC และเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบใบประกาศการผ่านการอบรม และมอบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป .