มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ทำกิจกรรมชุมชนมาบหนึ่ง ส่งเสริมความรู้สิทธิเด็กป้องกันการถูกล่อลวง

เมื่อ 25 กรกฎาคม 63  ที่  ชุมชนมาบหนึ่ง ต.หนองปรือ  นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำบรรดาเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ทีมงาน MTU มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากสถานทูตออสเตรเลีย ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิเด็กป้องกันการถูกล่อลวง


โดยเด็กได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ชมการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องสิทธิเด็ก สิทธิพื้นฐานที่เด็กๆ ควรรู้  การ์ตูนเรื่องเด็กชายแสนดี ที่เล่าเรื่องเด็กที่ถูกล่อลวงโดยผู้ใหญ่ใจร้าย กิจกรรมเกมการ์ดพลังงานป้องกันเด็ก เพื่อสอนทักษะการปฎิเสธ และการเอาตัวรอด เมื่อเด็กตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง  เพื่อรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี.