มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแล

0
74
นางรัชฏา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในธีมงานคาวบอย เพื่อให้บรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลในเครือข่ายมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้พักผ่อนและทำกิจกรรม ร่วมกันสร้างความสามัคคีในองค์กร
นางรัชฏา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในธีมงานคาวบอย เพื่อให้บรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลในเครือข่ายมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้พักผ่อนและทำกิจกรรม ร่วมกันสร้างความสามัคคีในองค์กร

เมื่อ 7 มกราคม 62 ที่ มูลนิธิบ้านเอื้ออารี ต. ห้วยใหญ่ นางรัชฏา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ ฯได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ในธีมคาวบอย ผสมผสานชนเผาอินเดียนแดง เพื่อให้บรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลในเครือข่ายมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสามัคคีในองค์กร   ในงานมีการจับแจกของรางวัลมอบให้ผู้โชคดีมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องประดับ  ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตา นาฬิกา ซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นทองรูปพรรณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

โดยหลังจากมอบของรางวัลเสร็จสิ้น ได้รับประทานอาหารร่วมกัน และรับชมการแสดงจากเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเซอร์ไพร์วันเกิดแก่อาสาสมัครชาวต่างชาติ ที่มาช่วยเหลืองานต่างๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่น.

พนักงานและเด็กๆ ได้รับของขวัญ และรอยยิ้มไปตามๆกัน
พนักงานและเด็กๆ ได้รับของขวัญ และรอยยิ้มไปตามๆกัน
นางรัชฏา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย มอบทองให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้โชคดี
นางรัชฏา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย มอบทองให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้โชคดี

การแสดงจากเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ
การแสดงจากเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ
นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวอวยพรปีใหม่ให้พนักงาน
นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวอวยพรปีใหม่ให้พนักงาน
เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้เซอร์ไพรืวันเกิดแก่จิตอาสาชาวต่างชาติ เยอรมัน “FANNY” ในบรรยากาศที่อบอุ่น
เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้เซอร์ไพรืวันเกิดแก่จิตอาสาชาวต่างชาติ เยอรมัน “FANNY” ในบรรยากาศที่อบอุ่น