มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย จัดอบรม นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาเด็กถูกล่อล่วง หรือแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

0
499
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก ประจำปี 2561
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก ประจำปี 2561

เมื่อ 21 มีนาคม 61 ที่ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รี สอร์ท พัทยาเหนือ นางรัชฏา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้นวัตกรรมเกมการ์ด พลังป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก ประจำปี 2561 โดยมี นาย พิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ เอช เอชเอ็น เพื่อเด็กไทย  ผู้คิดค้นเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก เป็นวิทยากรอบรม นางโสภิน เทพจักร์ หรือ ป้าน้อย กรรมการบริหารในเครือไดอาน่า กรุ๊ป ที่ได้กรุณาเอื้อเฝื้อสถานที่ และการบริการตลอดการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ครู อาสาสมัครและจิตอาสา ผู้ดูแลเด็กจากองค์กรการกุศลต่างๆเช่น บ้านพักพิงคุ้มภัย ศูนย์ต้นน้ำ ศูนย์ธารชีวิต พดส.ภ.2 มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย มูลนิธิบ้านจริงใจ OUR ประเทศไทย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตัวแทนจากเมืองพัทยา เทศบาลหนองปรือ ประธานชุมชน และอาสาสมัครชุมชน โรงเรียนต่างๆในเมืองพัทยา เช่นโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนบ้านชากนอก และอื่นๆกว่า 30 องค์กร เป็นต้น

โดยทางมูลนิธิฯ ได้เชิญผู้ออกแบบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ร่วมกับครูน้อย ผู้จัดการโครงการของมูลนิธิฯ คือ คุณวัชรพงษ์ สืบศิริ ติวเตอร์และ นักวิศวกรคอมพิวเตอร์ และมาสเตอร์ธงชัย พรหมจรรย์ คุณครูสังคม จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาเป็นกระบวนกรจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดทั้งวันในภาคเช้าเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “เกมกับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก”   ทั้งนี้ในภาคบ่าย เป็นการแนะนำ และทดลองเล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก โดยนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก (Drop In Center) นำเด็กข้ามชาติในการดูแลของมูลนิธิศูนย์พักพิงเด็ก จำนวนกว่า 50 คน มาเรียนรู้การเอาตัวรอด จากการถูกล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่จ้องจะแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

นางนางรัชฏา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เผยว่า เด็กข้ามชาติ ในการดูแลของมูลนิธิศูนย์พักพิงเด็ก ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา-และพม่า ที่ติดตามพ่อแม่มาทำงาน และอาศัยอยู่ตามแคมป์คนงานก่อสร้างต่างๆในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ทางมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย จึงได้ตระเว้นรับเด็กเหล่านั้นมาทำการดูแลไปรับไปส่ง ในช่วงที่ระหว่างพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นไปทำงาน ให้เด็กเหล่านั้นได้รับการศึกษา เหมือนเด็กทั่วๆไป

ในการอบรมครั้งนี้จึงได้มีการสอนภาคปฏิบัติ การเล่นเกมส์การ์ดพลังป้องกันปัญหาการล่อล่วงเด็ก ที่สอดแทรก สาระความรู้ โดยการใช้การ์ดถามตอบปัญหา การเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์คับขันหรือผู้ประสงค์ร้ายไม่หวังดี ให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและได้เห็นประโยชน์ของการเพิ่มทักษะและภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการถูกล่อล่วง จึงได้ได้ผลิตนวัตกรรมเกมการ์ดป้องกันเด็ก และกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อถูกล่อล่วงไปกระทำการไม่ดี

โดยครั้งนี้จึงได้จัดอบรมให้กับครูและอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็ก ในแต่ละองค์กรคุ้มครองเด็ก ในเมืองพัทยา ได้มีทักษะความรู้ของเกมการ์ด และกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำอบรมต่อยอดเพิ่มทักษะให้แก่เด็กในองค์ของตนเอง ได้มีการพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการเอาตัวรออกจากการถูกล่อล่วงในแบบของรูปแบบเกมจำลองสถานการณ์ ในวันนี้  พร้อมกันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ให้เด็กได้รู้จักทักษะการวิเคราะห์ล่อสถานการณ์ เพื่อเอาตัวรอดพ้นจากสถานการณ์ถูกล่อล่วงได้อย่างปลอดภัย

สำหรับมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานในด้านการคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆจนเป็นที่ได้รู้จักและได้รับการยอมรับของหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน โดยมูลนิธิ จึงได้ขยายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหาแสวงห่ผลประโยชน์ และความรุนแรงกับเด็กในรูปแบบต่างที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งทีมงานภาคสนามในรูปแบบรถโมบายโดยใช้ชื่อว่า Mobile Training Unit ขึ้นเพื่อออกให้ความรู้กับเด็ก เยาวชนในเรื่องของการป้องกันการถูกละเมิดทางเพศต่อเด็ก ปัญหาการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศศึกษาในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชนแออัด โรงเรียน รวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ถนนคนเดินเมืองพัทยา(Walking Street) ซึ่งผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2557 – 2559 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 4,000 คน ที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมส์ที่สอดแทรกสาระความรู้ในการที่จะเอาตัวรอดและวิธีการช่วยเหลือตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อล่วงโดยผู้ไม่หวังดี.

นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กให้แก่หลายหน่วยงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาเด็กถูกล่อล่วงโดยการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กให้แก่หลายหน่วยงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาเด็กถูกล่อล่วงโดยการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
นำเด็กข้ามชาติในการดูแลของมูลนิธิศูนย์พักพิงเด็ก จำนวนกว่า 50 คน มาทดลองเล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก โดย การเอาตัวรอดจากการถูกล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่จ้องจะแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
นำเด็กข้ามชาติในการดูแลของมูลนิธิศูนย์พักพิงเด็ก จำนวนกว่า 50 คน มาทดลองเล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก โดย การเอาตัวรอดจากการถูกล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่จ้องจะแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
ครู อาสาสมัครและจิตอาสา ผู้ดูแลเด็กจากองค์กรการกุศลต่างๆร่วมทำกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกสาระความรู้ เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก
ครู อาสาสมัครและจิตอาสา ผู้ดูแลเด็กจากองค์กรการกุศลต่างๆร่วมทำกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกสาระความรู้ เพื่อป้องกันปัญหาล่อล่วงเด็ก
เด็กๆข้ามชาติ ในการดูแลของมูลนิธิศูนย์พักพิงเด็ก ตั้งใจทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับคำถามบนการ์ดพลังป้องกันเด็ก ที่จะวางการ์ดพลังตอบโต้กับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน และมีสาระที่ดี
เด็กๆข้ามชาติ ในการดูแลของมูลนิธิศูนย์พักพิงเด็ก ตั้งใจทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับคำถามบนการ์ดพลังป้องกันเด็ก ที่จะวางการ์ดพลังตอบโต้กับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน และมีสาระที่ดี
สองพี่เลี้ยงจากมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เตรียมเกมส์ลูกบอล ในการทำกิจกรรมสันทนาการ
สองพี่เลี้ยงจากมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เตรียมเกมส์ลูกบอล ในการทำกิจกรรมสันทนาการ
พี่เลี้ยงสาวสวยใจดีจากมูลนิธิ HHN สับไพ่การ์ดพลัง ร่วมเล่นเกมส์กับเด็กข้ามชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
พี่เลี้ยงสาวสวยใจดีจากมูลนิธิ HHN สับไพ่การ์ดพลัง ร่วมเล่นเกมส์กับเด็กข้ามชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
ครูพี่เลี้ยงจากมูลนิธิ HHN นำการ์ด ขอความช่วยเหลือ 191 อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญและการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ครูพี่เลี้ยงจากมูลนิธิ HHN นำการ์ด ขอความช่วยเหลือ 191 อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญและการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ