มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง โรงเรียนทุ่งคา

0
146

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 62  ที่ โรงเรียนทุ่งคา ต.ห้วยใหญ่ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจผจก.ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม  HHN Mobile Training Unit  ไปให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง จากการถูกล่อลวงและสิทธิเด็ก โดยใช้สื่อจาก VCD เรื่องพี่สิทธิ 4 ด้าน และการ์ตูนเรื่องลูกสาวภัยล่วงละเมิดทางเพศ ที่เกิดจากบุคคลในครอบครัว จากนั้นก็ให้เด็กๆ เรียงบัตรคำความรู้เรื่องสิทธิเด็ก 4 ด้าน ที่เด็กๆควรรู้ และพึงจะได้รับและกิจกรรมแยกบัตรคำสัมผัสที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัยที่ ต่อเนื่องจากการ์ตูนเรื่องลูกสาวให้เด็กๆได้รู้จักระมัดระวังตัวเอง และสามารถแยกแยะได้ว่า สัมผัสที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไร เพื่อป้องกันตนเองได้จากการถูกลวนลาม และจากการถูกล่วงละเมิดทั้งจากบุคคลไกลตัวและใกล้ตัว

และกิจกรรมสุดท้ายเล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อเสริมทักษะการรู้จักเอาตัวรอด ทักษะการปฏิเสธจากภัยถูกล่อลวง ทั้งนี้ก็เพื่อหวังให้เด็กๆได้รู้จักปกป้องตนเองได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ.