มูลนิธิมือต่อมือและเมืองพัทยา แจกหน้ากากผ้าแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ป้องกันโควิด

0
112

เมื่อ 23 กันยายน 63 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7  บ้านหนองพังแค   มูลนิธิมือต่อมือร่วมกับกลุ่มจิตอาสาต้านโควิดเมืองพัทยา นำโดย นายพาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมกันนำหน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น มามอบให้กับทางโรงเรียนเมืองพัทยา 7


ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบายไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนพร้อมกับคณะครูอาจารย์ เป็นตัวแทนรับมอบ  โดยทางโรงเรียนจะนำไปแจกให้กับนักเรียนทั้ง 3 ขนาดของหน้ากาก ที่รับมอบมาในครั้งนี้ ให้แก่นักเรียนได้ใช้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป.