มูลนิธิพระมหาไถ่ เปิดค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1

0
123
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ  ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1

เมื่อ 11.00 น.วันที่  23 ตุลาคม 61 ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ กองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ “ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 1”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุน WAFCAT  โดยมีนางสาวยูกิโกะ คุมะซาว่า เลขาธิการ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) พร้อม นายสุเมธ พลคะชา ผู้จัดการศูนย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นางสาว ภัคธดา สุวรรณนวล ผู้จัดการโครงการฯ  เด็กพิเศษมูลนิธิฯ  มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชียประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดพิธี  โดยภายในงานมีการแสดงโชว์ ในชุดกลองสะบัดชัย เพื่อเป็นการการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย  (ประเทศไทย) ได้เล็งถึงประโยชน์ถึงผู้พิการ จึงได้จัดได้ดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา แก่เด็กผู้พิการด้านร่างกายที่ใช้รถวิลแชร์ ให้ได้ไปเรียนหนังสือกับเด็กพิการทั่วไป มาตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา เพื่อให้เด็กเหล่านั้น ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา จนกระทั่งมีงานทำ จนมีรายได้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ซึ่งทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดได้ให้การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ด้วยวิธิที่หลากหลาย ตั้งแต่การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหอพัก ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สามล้อโยก เครื่องช่วยเดิน คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ค ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนทุนแต่ละคน

โดยในครั้งนี้  มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) จึงได้จัดมอบรถวิลแชร์จำนวน 10 คัน และรถวิลแชร์พิเศษ สำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอีก 1 คัน พร้อมมอบเงินเพื่อเป็นทุนทางการศึกษา จำนวน 300,000 บาท แก่นักเรียนทุน WAFCAT แก่โรงเรียนเด็กพิเศษ คุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียนทุน WAFCAT เป็นทุนในการฝึกและพัฒนานักเรียนทุน ได้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้รู้ความถนัดในด้านการศึกษา และความสนใจในอาชีพของตนเอง เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อไปในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเพื่อให้สามารถบรรลุถึงซึ่งอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน เพื่อจะหารายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไป.