มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เปิดงาน “เกมหมากล้อมและครอสเวิร์ดเกม” เน้นเพิ่มพูนทักษะลองปัญญา แก่เยาวชน

0
135
เกมหมากล้อมและครอสเวิร์ดเกม  เน้นเพิ่มพูนทักษะสมองเยาวชน ในพื้นที่เมืองพัทยา และเด็กในการดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์
เกมหมากล้อมและครอสเวิร์ดเกม เน้นเพิ่มพูนทักษะสมองเยาวชน ในพื้นที่เมืองพัทยา และเด็กในการดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เมื่อ 18 สิงหาคม 61 ที่ ห้องประชุมพระมหาไถ่พัทยา นายวีรวัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวงาน การแข่งขันหมากล้อม Friendship Game และครอสเวิร์ดเกม  “รำลึก15ปี เดือนคุณพ่อเรย์ เพิ่มพลังสมอง ประลองปัญญา”  ประจำปี 2561 โดยมี บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์  กล่าวให้การต้อนรับ นายมานพ พิพัฒน์บุญเสริม กรรมการสมาคมครอสเวิร์คเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย นายศราวุธ กันยา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  นางไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ซึ่งภายในพิธี มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมโรงเรียนดวงมณี ศรีราชา โรงเรียน ผู้รู้ ญสส. ตลอดจนเด็กที่อยู่ในการดูแลและคนพิการ กว่า 200 คน เข้าร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้

สำหรับการจัดงานการแข่งขันหมากล้อม Friendship Game และครอสเวิร์ดเกมในครั้งนี้ ไม่เน้นผลแพ้ชนะแต่เป็นการเพิ่มพูนทักษะสมอง ประลองปัญญาแก่เยาวชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ ทั้งยังเป็นการสร้างสมาธิ และความมีระเบียบในการแก้ไขสภาวะสมาธิสั้น พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยให้เด็กๆ ได้มีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเคารพสิทธิของผู้อื่น และสร้างจิตสำนึกในการไม่คิดทำลายล้างผู้อื่น และเพื่อลดปัญหาความก้าวร้าวในเด็ก รวมถึงยังช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ และร่วมการร่วมน้อมรำลึกถึงบาทหลวงเรม่อน อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์  ผู้ก่อตั้งและพลเมืองกิตติมศักดิ์คนแรก ของเมืองพัทยา ที่ท่านได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและคนพิการอย่างเข้มแข็ง และสม่ำเสมอตลอดมา ตั้งแต่ปี 2513 จนท่านเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546 อีกด้วย.