มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเมืองพัทยาจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

0
105
มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเมืองพัทยา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กว่า 100 ชิ้น เพื่อหาข้อสรุปต่อยอดเดินหน้าประเทศไทย.
มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเมืองพัทยา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กว่า 100 ชิ้น เพื่อหาข้อสรุปต่อยอดเดินหน้าประเทศไทย.

เมื่อ 3 สิงหาคม 60 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี รศ.ดร.สมนึก ธีรกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017)  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก และจากทั่วประเทศ รวมถึงจากทั่วโลก รวมกว่า 100 ชิ้น โดยใช้เวทีการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้หาบทสรุปที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

สำหรับประเด็นหลักในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (The 6th Burapha University International Conference 2017) กำหนดในหัวข้อเรื่อง Creativity, Innovation, and Smart Culture for the Better Society คือการเชื่อมโยงในทุกศาสตร์ ทุกแขนง เพื่อนำมาพัฒนาสังคมที่อยู่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังจัดประชุมย่อยในหัวข้อ ประกอบด้วย 1.Innovetion in Marine Science 2.Health and Wellness for Smarter Life 3.Creativity Innovation, and Smart Approach in Agriculture and food 4.Culture, Society, and Education for the Betterment และอื่นๆ ตามลำดับ.