ภูมิปัญญาเด็กโรงเรียนเกล็ดแก้ว นำของทิ้งแล้วประยุกต์เป็นเครื่องเล่น

0
121

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เด็ก ๆ ในโรงเรียนเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีภูมิปัญญาแนวคิด ในการนำวัสดุทิ้งแล้ว มาผสมผสานเป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์ ไว้ภายในสวนหย่อม เพื่อสร้างความสนุกสนานช่วงชั่วโมงพักเรียน แม้เป็นเครื่องเล่นที่ดูไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ภายโรงเรียนได้มีสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น ที่ล้วนขึ้นโครงสร้างวัสดุส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็กทั้งสิ้น แต่อาจมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาบางส่วนก็มีความเสียหายทุรดโทรม ทำให้มีนักเรียนบางกลุ่ม นำวัสดุทิ้งแล้วมาประสมประสานกันเป็นเครื่องเล่นดังกล่าว ซึ่งอาจดูไม่ได้มาตรฐาน และอาจเกิดอันตรายกับเด็ก ๆ ขึ้นได้ จึงฝากไปยังสถานศึกษา ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ.