พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ครบรอบ 68 ปี

0
108

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 62 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5  บ้านเนินพัทยาเหนือ ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ครบรอบ 68 ปี โดยมี นางนฤมล  อินทพงษ์ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 5 เป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระรัตนตรัย

ซึ่งในงานยังมีบรรดาข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น เข้าร่วมมากมาย อาทิ นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายจิรศักดิ์ จิตสม ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฯ  แขกผู้มีเกียรติ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีการในครั้งนี้

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากสำนักสงฆ์หนองอ้อ จำนวน 9 รูปมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฉันท์ภัตราหารเพล  ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้น ได้เชิญให้ทุกท่านที่มาร่วมงานร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมรับศีลรับพร เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่  ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนร่วมถึงครู บุคลากร และลูกศิทธิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา.