พร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษา

0
232

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย พร้อมสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนให้ดีที่สุด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเปิดการเรียนแบบ On site ด้วยการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนถึงความปลอดภัย ซึ่งทุกโรงเรียนต้องปฎิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดโรงเรียนไม่จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอน แม้จะพบการติดเชื้อในโรงเรียน แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนเผขิญเหตุอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการศึกษา เพื่อแก้ไขภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) ทางการเรียนรู้อย่างจริงจัง โดยเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ช่วงที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาเร็วที่สุดอย่างเป็นระบบ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนอย่างเต็มที่ รองรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษที่ 21


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกด้วยว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม องค์การค้าคุรุสภา ได้มีการนำสินค้าอุปกรณ์การเรียน เสื้อ รองเท้ามาลดราคาเป็นกรณีพิเศษในโครงการ ช้อปเพลิน รับเปิดเทอมกับ ศธ. โดยผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือผ่านระบบออนไลน์ และร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้าคุรุสภาในทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีสินค้าลดราคาสูงถึงร้อยละ 50 เครื่องแบบนักเรียนลดราคาร้อยละ 50 อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเขียน มีส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 10-20