พระพรหมกวีเจ้าคณะภาค 13 พร้อมคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่

0
167

เมื่อ 5 มิถุนายน 61 ที่ วัดหนองปรือ บรรดาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง เดินทางเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นางสุพินดานิรามัยวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นเกียรติในงาน

จากนั้น พระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ได้นำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พระ พรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

dav

การมอบทุนการศึกษา ถือเป็นงานต้นแบบการสื่อสารสงเคราะห์ อันเป็นองค์กรหลักที่สำคัญของคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม โครงการมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอบางละมุงนั้น ได้ดำเนินการตามนโยบายที่พระเดชพระคุณพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 ได้มอบไว้ เพื่อให้พระสังฆาธิการได้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน และเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษา แก่เยาวชนซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โดยได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากพระสังฆาธิการในพื้นที่อำเภอบางละมุง ทุกระดับรวม 53 วัด 3 สำนักสงฆ์

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายนริศ นิรามัยวงศ์นายอำเภอบางละมุง ในการให้ความอุปถัมภ์จัดหาเงินทุน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท แยกออกเป็นระดับชั้น อนุบาล จำนวน 50 ทุนทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 500 ทุน ทุนละ 500 บาทรวมเป็นเงิน 250,000 บาทระดับชั้น มัธยมศึกษา จำนวน 170 ทุนทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 170,000 บาท รวมมอบทุนการศึกษาจำนวน 720 ทุน เป็นเงิน 450,000 บาท.