ประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านเอื้ออารี

เมื่อ 22 มิถุนายน 62  ที่ บ้านเอื้ออารี ตำบลห้วยใหญ่ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ  ประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการเงินการลงทุน โครงการ EEC พร้อมคณะ ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กบ้านเอื้ออารี โดยมี นางรัชฎา  ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช  รองประธานมูลนิธิฯ นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลกว่า 100 คน คอยให้การต้อนรับ

ภายในงาน ทางคณะผู้บริหารบ้านเอื้ออารี ได้มีการให้เด็กในการดูแล นำพวงมาลัยและของที่ระลึกมอบให้แก่นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ และคณะ  เพื่อเป็นการขอบคุณ พร้อมชมการแสดงโชว์จากเด็กๆ จากนั้นได้เชิญให้ นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยฯ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางคณะผู้ใจบุญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ พร้อมกันนี้ทางด้านประธานมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ยังได้กล่าวถึงและแนวคิดดีๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ขึ้นด้วย.