บริษัทเอกชนมอบเครื่องเล่น 5 ชุด ให้ สอ.รฝ.รับ เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ

0
144

เมื่อ 8 สิงหาคม 60 ที่ สโมสรริมชลวี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีพลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธี รับมอบเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็ก จำนวน 5 ชุด รวม 25 ชิ้น จากนายสมศักดิ์ นอนโพธิ์ ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นผู้แทน บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดยมี คณะทำงานของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ๆ บุตรหลานข้าราชการ ตลอดจน เด็ก ๆ ทั่วไป ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายใน สอ.รฝ. ซึ่งเด็กเหล่านี้จะต้องเติบใหญ่เป็นเยาวชน และผู้ใหญ่ที่ดี ในวันข้างหน้า จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านกำลังกาย เสริมสร้างความคิด และสติปัญญา เครื่องเล่นเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ด้าน พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ได้กล่าวแสดงการขอบคุณ พร้อมจะนำเครื่องเล่นเหล่านี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งเครื่องเล่นทั้ง 5 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยมาแล้ว จะถูกกระจายนำไปติดตั้งยังพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สวนสุขภาพ สโมสรหาดเทียนทะเล สโมสรริมชลวี และสโมสรฟ้านภาวี.