นายกเมืองพัทยามอบข้าวสาร 50 ถุง ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย มูลนิธิบ้านครูจา

เมื่อ 19 กันยายน 63 ที่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก บ้านครูจา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภาสกร อยู่สมบูรณ์  ผู้ช่วยเลขนุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทีมงานจิตอาสาโควิด 19 เมืองพัทยา  นำข้าวสารจำนวน 50 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม  เข้ามอบให้แก่มูลนิธิฯ   โดยการมอบข้าวสารในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีความห่วงใย หลังทราบว่าเดิมทีนั้นมีผู้ใจบุญและหน่วยงานต่างๆ ที่ต่างได้นำสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภค และยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารมอบให้กับน้องๆในมูลนิธิบ้านครูจาอยู่เป็นประจำ  แต่มาในปัจจุบัน หลังจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19  ไปทั่วโลก จึงส่งผลให้ไม่ค่อยมีผู้ใจบุญและหน่วยงานต่างๆเดินทางเข้ามาให้การช่วยเหลือดังเดิม


ดังนั้นจึงทำให้สภาวะภายในมูลนิธิฯในปัจจุบัน ที่มีเด็กชายและหญิงอยู่ในการดูแลอยู่ถึง 47 คน จึงทำให้ประสบปัญหาคลาดแคลน ในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และด้วยความห่วงใยจาก นายสนธยา นายกเมืองพัทยา  จึงได้มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโล จำนวน 50 ถุง  เพื่อนำไปบริโภคและครั้งนี้ยังเป็นการช่วยบรรเทาในเรื่องของค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ ในการดูแลเด็กๆด้วย.