นายกรัฐมนตรี สั่งกระทรวงศึกษาธิการถอดบทเรียน หลังพัฒนาล่าช้า

0
1219

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญและรัฐบาลจะต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ในการจัดการเรียนการสอนตามที่ผู้เรียนถนัดและส่งเสริมการศึกษาแบบ Active learning เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่สำคัญต้องทำให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น นำทักษะความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงให้ได้ รวมถึงครูและนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจวิธีการเรียนการสอนออนไลน์นายกรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงศึกษาธิการไทยถอดบทเรียนการศึกษาไทย ที่ยังพบว่าการศึกษามีการพัฒนาล่าช้า ขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำสู่การพัฒนาการศึกษาที่ตรงจุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นเรื่อง Smart farming เป็นทางรอดและอนาคตของเกษตรกรไทย เพราะภาคเกษตรเป็นภาคสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อีกทั้ง Smart farming ยังทำให้การใช้แรงงานน้อยลง และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวชื่นชมทัพนักกีฬาไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม เป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ