นักเรียนทุนของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย รับรางวัลประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ

0
132

เมื่อ  17 กันยายน 62 ที่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จังหวัดชลบุรี นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  มอบโล่ห์และเกียรติบัตรแก่ เยาวชนต้นแบบจิตอาสา เยาวชนดีเด่น รวมถึงบุคคล และองค์กจำนวนกว่า 72 รางวัล 

โดยหนึ่งในเยาวชน คือนายภูมิศิลป์ เคนแสนโคตร (ภูมิ) เด็กเก่งจาก โรงเรียนบางละมุง ชั้น ม.6  นักเรียนทุน HGM Education Fund รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่น จากสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์กรและผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก.