นักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิเอช เอช เอ็น แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Denmark Party

0
185
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กล่าวทักทายชาวเดนมาร์ค ที่ให้เกียรติรับเชิญนักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิเอช เอช เอ็น ร่วมทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Denmark Party ที่ โรงแรมไดอาน่า การ์เด็น รีสอร์ท พัทยา
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กล่าวทักทายชาวเดนมาร์ค ที่ให้เกียรติรับเชิญนักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิเอช เอช เอ็น ร่วมทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Denmark Party ที่ โรงแรมไดอาน่า การ์เด็น รีสอร์ท พัทยา

เมื่อ 29 มกราคม 61 ที่ โรงแรม ไดอาน่า การ์เดนท์ รีสอร์ท พัทยา นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำนักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ดร๊อปอิน เซ็นเตอร์ ในการดูแลของ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กว่า 50 คน ที่ได้รับเกียรติให้ทำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Denmark Party เข้าร่วมงานและแสดง โดยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน และชมการแสดงอย่างมากมาย โดยมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยออกมาให้ผู้ร่วมงานรับชม อาทิ การแต่งการย การกล่าวสวัสดีทักทาย การแสดง การร่ายรำ การแสดงหนุมาน รำมโนรา และรำเอื้อขวัญ​ การการเต้นของภาคเหนือและภาคอีสาน และการแสดงอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

โดยผู้เข้าร่วมงาน ได้ให้ความสนใจและชื่นชมกับการแสดงของเด็กๆ นอกจากนี้ยังได้บริจาคเงินสบทบเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กจำนวนหนึ่ง และมอบอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ เพื่อดูแลเด็กเหล่านี้ ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และการดำรงชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง

จากนั้น นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้นำเด็กๆกล่าวของคุณ คณะชาวต่างชาติจากชาวเดนมาร์ค ที่ ให้เกียรติรับเชิญเด็กเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นเด็กในการดูแลมีความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถนำเอาศิลปวัฒนธรรมไทย มาประยุกต์ ให้เข้ากับสมัย ทำให้การแสดงเป็นที่น่าตื่นเต้น และเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก จึงอยากจะกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้ เต็มไปด้วยสีสันแห่งความประทับใจ.

การแสดง “รำเอื้อขวัญ “
การแสดง “รำเอื้อขวัญ “
การแสดง รำวงไทยพื้นบ้าน
การแสดง รำวงไทยพื้นบ้าน
ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน มีร้อยยิ้ม และความปรระทับใจกับการรแสดงของเด็กๆ
ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน มีร้อยยิ้ม และความปรระทับใจกับการรแสดงของเด็กๆ
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำนักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ดร๊อปอิน เซ็นเตอร์ ในการดูแลของ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กว่า 50 คน  ร่วมทำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Denmark Party
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำนักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ดร๊อปอิน เซ็นเตอร์ ในการดูแลของ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กว่า 50 คน ร่วมทำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในงาน Denmark Party