นักรบต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ.บำเพ็ญสาธารณะกุศล สร้างคุณประโยชน์สู่สังคม

0
76

เมื่อ 16 สิงหาคม 61 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะกุศล สร้างคุณประโยชน์สู่สังคม ด้วยการบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.8 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือตรี วราห์ กล่าวว่า กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะกุศล นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สอ.รฝ.มีความมุ่งหวังจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กพิเศษ และเด็กนักเรียน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้เด็ก ๆ ซึ่งถือบุคลากรหลักของชาติในวันข้างหน้า ให้ได้มีพัฒนาการด้านองค์ความรู้ และด้านสุขภาพร่างกาย อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และสิ่งสำคัญนั่นคือ ขวัญและกำลังใจที่เด็กเหล่านี้จะสัมผัสได้  คือความรักความโอบอ้อมอารี และความอบอุ่น ที่เกิดจากความรักโดยแท้จริง