ทหารเรืออเมริกัน ร่วมทำกิจกรรมและฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เด็กข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก

0
196

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 63 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Mr. Peter Thorand นำคณะนายทหารเรืออเมริกัน เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก  โดยได้ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬา และการฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนของเด็กโต  โดยมี นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแลคอยให้การต้อนรับ

นอกจากนี้คณะทหารเรือสหรัฐ ยังช่วยเด็กเตรียมอาหารกลางวัน และมอบขนมให้ในโอกาสเดียวกัน

ทางศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้กราบขอบคุณคณะนายทหารเรือทุกคน ที่สละเวลาไปมอบความรัก และความสุขให้กับเด็ก.