ทม.หนองปรือ นำ นศ.จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยเหลือสังคม ในโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่บริการประชาชน

0
265
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกช่วยเหลือสังคม ในโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่ แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม แก่ประชาชน
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกช่วยเหลือสังคม ในโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่ แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม แก่ประชาชน

เมื่อ 19 มิถุนายน 61 ที่ หน้าตลาดวัดชัยมงคล พระอารามหลวง นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ นำกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วยเหลือสังคมในโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่บริการประชาชน พร้อมเข้ากราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ได้เดินทางมายัง วัดชัยมงคล พระอารามหลวงพัทยาใต้ ในครั้งนี้ด้วย

โดยนางปัทมา ชาญเชี่ยว ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กราบเรียนหลวงพ่อเรื่องโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่  ในการส่งเสริมให้ เด็กนักศึกษา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยการบริการประชาชน แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่สัญจรผ่านไปมา ทั้งได้บุญและอิ่มท้อง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่เด็กและเยาวชนให้มีน้ำใจ รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เป็นผู้ให้เมื่อมีโอกาส และสร้างรอยยิ้มอันดีงามให้กับสังคม.

ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เยี่ยมชมโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่บริการประชาชน
ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เยี่ยมชมโครงการเด็กสายพันธ์ใหม่บริการประชาชน