ทม.หนองปรือจัด โครงการส่งเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพเด็กพิเศษ

0
204
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพเด็กพิเศษ
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพเด็กพิเศษ

เมื่อ 19 มกราคม 61 ณ หน้าห้องบรรยายสรุปชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดประชุม โครงการส่งเสริมการดื่มนมเพื่อสุขภาพเด็กพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยทางเทศบาลเมือหนองปรือ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิเศษ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือพิเศษ โดยการส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กพิเศษ โดยการดื่มนม ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และผู้ปกครองต้องวางแผนการดูแล และช่วยเหลือเด็ก ตามความจำเป็นและความต้องการของเด็กแต่ละคน

โดยได้เชิญ นางชลีนา เนื่องจำนงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลบางละมุง มาให้ความรู้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน เป็นเด็กพิเศษ ในเรื่องการดูแลอย่างถูกวิธี โดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กำหนดการมอบนมให้กับเด็กพิเศษ อาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์

เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กำหนดการมอบนมให้กับเด็กพิเศษ อาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ โดยมีผู้ปกครองและเด็กพิเศษ เข้าร่วมโครงการ
เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กำหนดการมอบนมให้กับเด็กพิเศษ อาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ โดยมีผู้ปกครองและเด็กพิเศษ เข้าร่วมโครงการ